top of page

“We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen.” John W. Gardner

 

Samen met u zorgt het team van Valkenbosch Maatwerk voor een helder inzicht in de financiën van uw organisatie. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie met u als ondernemer die hoge eisen stelt aan het vakmanschap en de integriteit van Valkenbosch Maatwerk. 

Administratieve ondersteuning

Een betrouwbare administratie geeft een duidelijk inzicht in de gezondheid van een bedrijf. Valkenbosch Maatwerk adviseert over de beste manier om de administratie te voeren en helpt u bij het interpreteren van de cijfers. De ondersteuning gaat van jaarrekening tot het verwerken van de complete administratie. Daarvoor biedt Valkenbosch Maatwerk paketten aan met een maandelijkse vast bedrag. 

Advies

Valkenbosch Maatwerk geeft financieel economische adviezen. Zo adviseert hij bij vragen over bijvoorbeeld de beste financieringsvorm. Hoe investeringen tot z'n recht komen, wanneer de investering het beste gemaakt kan worden, waar de schoen wringt of hoe het bedrijf uit zwaar weer kan komen, etc...

Daarnaast geeft Valkenbosch Maatwerk fiscaal advies. Verzorgt de belastingaangiftes en adviseert over de gunstigste ondernemingsvorm.

Jaarrapport

Na het ontvangen van alle gegevens zal Valkenbosch Maatwerk het jaarrapport opstellen. Dit wordt altijd met de ondernemer besproken. Hierdoor krijgt u als ondernemer inzicht in uw financiële situatie. Een betrouwbare en goedgekeurde jaarrekening is ook belangrijk bij het onderhandelen over financiering, uitbreiding en bedrijfsovernames.

 

 

Van starters tot pensioen

De meeste starters zitten met honderd en één vragen, maken kennis met allerlei nieuwe, lastige zaken, formulieren, regels en kleine lettertjes. De vragen hebben niet alleen betrekking op de nieuwe organisatie maar vaak ook op een verandering in het privéleven, wat zijn de consequenties, etc. Valkenbosch Maatwerk geeft antwoorden en een duwtje in de rug voor de juiste stap in de nieuwe richting!

 

bottom of page